Czytaj: W styczniu TK zbada konstytucyjność przepisów o KRS>>

O tej decyzji poinformował zastępca rzecznika prasowego KRS Jarosław Dudzicz. I dodał, że nowym terminie ma być powiadomiony odrębnym pismem.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że sprawa miła być być rozpoznana w środę 3 styczna 2019 roku w składzie pięciu sędziów. Przewodniczącą ma być prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą sędzia Grzegorz Jędrejek, a w składzie znaleźli się też sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki. 

KRS spytała o swoją konstytucyjność

Z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wystąpiła sama KRS. Chodziło o  ocenę sposobu powoływania przez Sejm sędziów - członków Rady oraz możliwości odwołania do Sądu Najwyższego od uchwał KRS dot. przedstawiania prezydentowi wniosków o powołanie sędziów. Uchwałę w sprawie takiego wniosku do TK Rada przyjęła w połowie listopada, zaś wniosek KRS wpłynął do Trybunału 27 listopada.
- Budzącym największe wątpliwości natury konstytucyjnej, a przez to kluczowym zagadnieniem podnoszonym w wypowiedziach kontestujących obecnie obowiązujące rozwiązania ustawy o KRS, jest sposób ukształtowania przez ustawodawcę sposobu powoływania sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego też Rada zdecydowała się na zainicjowanie kontroli przepisów regulujących te właśnie zagadnienia - wskazała KRS w uzasadnieniu wniosku do Trybunału.

Komplikacje po stanowisku Sejmu?

Nie wiadomo dlaczego kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało o odwołaniu rozprawy, ale może mieć to związek ze stanowiskiem przyjętym tuż przed końcem roku przez komisję sejmową.  - Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm jest zgodny z Konstytucją, ale część przepisów umożliwiających odwołanie się od uchwał KRS, nie - stwierdziła w piątek 28 grudnia sejmowa Komisja Ustawodawcza. Opinię taką komisja wyraziła w propozycji stanowiska Sejmu dla TK.  Według sejmowej komisji TK powinien uznać część przepisów art. 44 ustawy o KRS dopuszczających odwołania od uchwał KRS za niekonstytucyjne.

Komentarz: Konstytucyjna autolustracja KRS >>