Przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej projekt Kodeksu Etyki to efekt półrocznej pracy komisji. Autorzy zaznaczają, że podstawowe wartości etyczne nie ulegną zmianie. - Nie zostały zmienione ani zmodyfikowane dotychczasowe podstawowe wartości etyczne oraz aksjologiczne, w tym pojęcie i zakres tajemnicy adwokackiej, konflikt interesów itp. W obrebie katalogu podstawowych wartości komisja nie znalazła takich, w obowiązującym od 50 lat kodeksie, które wobec upływu czasu wymagałyby modyfikacji. Przeciwnie projektowany nowy kodeks w pełni je potwierdza i tworzy warunki do ich lepszego funkcjonowania - mówi adwokat Jakub Jacyna, który kierował komisją przygotowującą zmiany.
Nowością będzie preambuła podkreślająca istotę zawodu adwokata. Ważną zmianą jest wprowadzenie przepisu, który wskazuje, że patron ma dołożyć wszelkich starań aby zapewnić aplikantowi adwokackiemu zatrudnienie. Zostaną doprecyzowane zasady swobody wypowiedzi publicznych o prowadzonej przez adwokata sprawie.
Kodeks nadal zakazuje reklamowania usług adwokackich. Nie będzie zabraniał jednak zamieszczania i pozycjonowania informacji w internecie. Kodeks zaleca również zamieszczanie podstawowych danych o kancelarii w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów.
Sprecyzowany ma być również katalog zawodów prawniczych, które nie kolidują z wykonywaniem jako zasadniczym zawodu adwokata. Komisja proponuje też zliberalizować zasady umożliwiające czasowe sprawowanie funkcji członka zarządu i prokurenta w spółkach prawa handlowego.
Nowy Kodeks zostanie przyjęty przez NRA jesienią tego roku.