- Jeśli chcemy zagwarantować trwałość obecnie znanego nam charakteru sieci, musimy sprawić, aby wszystkie zaangażowane w proces decyzyjny dotyczący internetu podmioty były otwarte i odpowiedzialne, a cały proces przejrzysty – mówił minister.
Rafał Trzaskowski bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie przywódcy wielu krajów rozmawiają o wyzwaniach postępującej cyfryzacji państwa oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kluczowymi tematami spotkań będą m.in.: cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, ochrona prywatności w sieci, zarządzanie internetem i rozwój gospodarki cyfrowej.
Minister Rafał Trzaskowski uczestniczy w debacie „Reshaping Diplomacy and Governance in a Digital Age”, podczas której uczestnicy próbują odpowiedzieć na pytania - jakie zmiany legislacyjne i technologiczne są potrzebne, aby odbudować zaufanie i bezpieczeństwo w nowej erze cyfrowej oraz jak rewolucja cyfrowa zmienia charakter dyplomacji i funkcjonowania państwa.
W spotkaniu moderowanym przez ministra spraw zagranicznych Szwecji Carla Bildta uczestniczą m.in.: komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer, Eric Schmidt - jeden z szefów Google, także przedstawiciele świata nauki.
Minister rozmawiał także osobno z komisarz Neelie Kroes o przygotowywanym przez Komisję Europejską komunikacie dot. zarządzania internetem i roli Europy w dyskusji o przyszłości internetu. Zdaniem polskiego ministra debata ta powinna uwzględniać europejską specyfikę, w tym europejskie podejście do takich kwestii jak prywatność.