Jak poinformowało biuro prasowe samorządu radcowskiego, minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przyjął 30 października br. prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.
Z informacji wynika, że w trakcie rozmowy wiele uwagi i czasu poświęcono zapowiedzianemu w expose premier Ewy Kopacz uregulowaniu dostępności przesądowej pomocy prawnej dla osób ubogich, opłacanej przez państwo. Założenia tej regulacji -równocześnie z projektem stosownej ustawy - są już w trakcie opracowywania w resorcie. Mają one w niedługim czasie być przedmiotem konsultacji z samorządami radców prawnych i adwokatów, bowiem przewidują świadczenie tej pomocy przez te właśnie zawody, co miałoby zagwarantować jej profesjonalizm na takim poziomie jaki wymagany jest  przy zastępstwie procesowym. Dariusz Sałajewski poinformował ministra, że na etapie konsultacji Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawi również swoje propozycje i opracowania dotyczące  również pozabudżetowych źródeł finansowania tej pomocy.
Czytaj: Samorządy niechętne finansowaniu bezpłatnej pomocy prawnej>>>

Prezes KRRP wskazał również na potrzebę nowego uregulowania kwestii wynagrodzeń z tytułu  zastępstwa procesowego. Przypomniał, że w sierpniu br. szefowie samorządów adwokatów i radców prawnych przekazali ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości wspólnie opracowane propozycje w tym zakresie, dotyczące w pierwszej kolejności tzw. taksy adwokackiej  i radcowskiej w przypadku zastępstwa procesowego z wyboru.
Czytaj: Samorządy pracują nad zmianą taksy adwokackiej>>>

Z informacji KRRP wynika również, że Dariusz Sałajewski poinformował ministra o podjętych już i przewidywanych w planach pracy Krajowej Rady działaniach   dotyczących najistotniejszych obecnie kwestii związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i zapotrzebowaniem na pomoc prawną. Prezes KRRP ponowił też zaproszenie na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, wystosowane  wcześniej pisemnie do ministra.