Poinformował o tym rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. Przypomniał, że I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy dotyczące udziału w składach sędziowskich "osób wyłonionych przez nową KRS.

Czytaj: SN: Izba Pracy SN ponownie uznała, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezawisłym sądem>>
 

W uzasadnieniu pytania I prezes SN zwróciła uwagę na to, że dysponuje prawem przedstawienia zagadnienia prawnego w sytuacji, gdy dochodzi do rozbieżności w wykładni przepisów, a jak wynika z treści uzasadnienia tego zagadnienia, takie rozbieżności zaistniały. Sędzia Laskowski dodał, że w uzasadnieniu powołano się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ub.r., wyrok Izby Pracy SN z 5 grudnia ub.r. oraz uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z 8 stycznia br.

Pytanie o status sędziów nowych izb SN

Rzecznik SN wskazał, że "pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN". - W posiedzeniu nie będą uczestniczyć tzw. nowi sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Uzasadnienie tego jest proste. Jest to zagadnienie dotyczące wprost i osobiście ich statusu i I prezes SN odwołuje się do starej maksymy, że sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie - mówił Laskowski. Dodał, że do rozwiązania pozostaje sprawa udziału w tym posiedzeniu siedmiu sędziów z Izby Cywilnej, których wyłoniła już obecna KRS.

Czytaj: KE: Izba Dyscyplinarna SN to ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla sędziów>>

- Wniosek o usunięcie rozbieżności w orzecznictwie nie dotyczy kwestii samego powoływania na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP, lecz ma na celu zabezpieczenie prawidłowego biegu procesu sądowego i ważności orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne, wojskowe oraz przez Sąd Najwyższy - napisała prezes Gersdorf w oświadczeniu przekazanym mediom.  - Wątpliwości znajdują również swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych, które kierują do SN we właściwym trybie zagadnienia prawne sprowadzające się do konieczności udzielania odpowiedzi na pytania tożsame z pytaniami zawartymi we wniosku złożonym przez I prezesa SN o usunięcie rozbieżności w orzecznictwie - dodała.

Czytaj: Sędziowie z Olsztyna pytają SN czy orzeczenia wydane przez sędziów nominowanych przez KRS są ważne>>