Zdaniem dr. Artura Rycaka, zdaniem redaktora naukowego wydanej właśnie książki na tent temat, dojrzałe i nowoczesne regulacje prawne dotyczące zatrudniania poszczególnych grup pracowników sądów mogą przyczyniać się do wypełniania przez sądy powszechne nałożonego na nie konstytucyjnie obowiązku efektywnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, który jest częścią prawa do sądu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

imagesViewer


Jednak wypracowanie dobrego modelu nowych przepisów nie będzie łatwe, stwierdza dr Rycak, ponieważ tematyka ta nie była dotychczas  przedmiotem głębszych badań naukowych. - Przez wiele lat studia nad złożonymi zagadnieniami zatrudnienia w sądownictwie  pozostawały na uboczu głównych nurtów dyskusji w teorii  prawa pracy – pisze dr Rycak.
Według opracowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości koncepcji nowa ustawa ma definiować status pracowników sądów i prokuratury. Określone w niej mają zostać zasady i wymogi zatrudniania takich pracowników - przewidziano m.in. konkursowy, otwarty i konkurencyjny tryb obsadzania stanowisk o charakterze urzędniczym. Podstawą nawiązania stosunku pracy ma być umowa o pracę. Ponadto zalecane będzie zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ustawa ma także ogólnie określać obowiązki pracowników oraz wprowadzić ich oceny okresowe dokonywane nie rzadziej niż co dwa lata. Pracownika miałby oceniać bezpośredni przełożony i komisja kwalifikacyjna. Druga negatywna ocena miałaby skutkować rozwiązaniem umowy o pracę.
Więcej: MS zaproponuje przepisy o pracownikach sądów>>>
Według MS celem nowej ustawy ma być rozwiązanie problemów, na które od dawna zwracają uwagę pracownicy sądów. Chodzi m.in. o zniesienie dysproporcji płacowych w tej grupie zawodowej, uregulowanie wynagrodzeń za nadgodziny i wprowadzenie obiektywnych ocen nakładu pracy poszczególnych pracowników.
Czytaj: Pracownicy sądów idą do sądu ws.swoich płac>>>