Demonstrację organizuje Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność". W samo południe na placu Defilad mają spotkać się strażacy, służba zagraniczna, przedstawiciele urzędów centralnych i administracji skarbowej.
Protest pracowników sfery budżetowej to odpowiedź na spadek wynagrodzeń i zapowiedź, że nie będą waloryzowane przez kilka lat, oraz na nieracjonalne zarządzanie urzędami administracji rządowej.
Wśród postulatów, z którymi skarbowcy zamierzają poprowadzić manifestujących pod Ministerstwo Finansów, a dalej – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i parlament, jest budowa profesjonalnych i przyjaznych podatnikom służb skarbowych opartych na wykwalifikowanej, dobrze wynagradzanej i traktowanej z szacunkiem przez przełożonych kadrze. Do dziś, jak twierdzą, nie zmieniła się sytuacja w aparacie skarbowym, nie dokonano też koniecznych zmian, choć w czerwcu minęły dwa lata od przekazania MF raportu w tej sprawie.

Źródło: Rzeczpospolita