Głównym celem zmian - jak przekonuje resort sprawiedliwości - ma być ograniczenie przewlekłości postępowań.

Czytaj: Rewolucja w postępowaniu cywilnym

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poparła "zwalczanie nadużyć na sali sądowej przez pełnomocników procesowych". Sędzia ze stronami może planować rozprawy, aby proces mógł się toczyć sprawnie, a pozwany w procesie cywilnym będzie zobowiązany do tego, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu - przekonywał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Zobacz w LEX: Czynności stron i sądu w związku z reformą postępowania cywilnego >

Formalizm zaszkodzi stronom

- Obciążanie strony obowiązkiem doręczenia pozwu, doprowadzi do ograniczenia prawa do sądu. Sąd może zawiesić postępowanie, gdy pozwany nie odbierze korespondencji wysłanej przez sąd, nie doręczonej przez komornika lub stronę - podkreślali senatorowie. - To jest nowelizacja rewolucyjna - podkreślali. To będzie proces formułkowy, niewielki błąd prowadzić będzie do zniweczenia procesu. W ocenie NRA projekt oparty jest na zwiększeniu formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu.

Czytaj również: Pismo z sądu doręczy komornik za... 120 złotych

Według noweli strona ma płacić 100 zł za uzasadnienie wyroku (art. 4 pkt. 14 kpc). Przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, że uzasadnienie jest elementem orzekania i strona nie powinna ponosić tego rodzaju kosztów. Dodał, że wszystkich adwokatów boli wniesienie opłaty dodatkowej.

Czytaj w LEX: Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w związku z reformą Kpc >>

 

Podwyższenie kosztów

Naczelna Rada Adwokacka postulowała przeprowadzenie przez Senat procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm zmiany kodeksu, lecz inicjatywa ta nie uzyskała aprobaty.

Także w opinii przewodniczącej Konfederacji Lewiatan Henryki Bochniarz, która przysłała do Senatu opinię, zmiana jest niekorzystna nie tylko dla przedsiębiorców, lecz wszystkich obywateli. Dlatego, że z powodu podwyższenia kosztów procesu utrudni dostęp do sądu.