Jak poinformowała Krajowa Rada Sądownictwa, „Wstępna opinia na temat rządowego projektu” powstała 17 marca, ale do tej pory dokument nie został oficjalnie opublikowany na stronach internetowych Sejmu. Opinię ujawniła KRS na swojej stronie. Czytaj>>

„Projekt budzi poważne wątpliwości konstytucyjne” – piszą sejmowi legislatorzy o przepisach, przy pomocy których PiS chce przerwać kadencję Krajowej Rady Sądownictwa. KRS decyduje o nominacjach i awansach sędziowskich. Projekt zakłada wygaszenie kadencji 15 sędziów KRS. Nowych ma wybrać już nie samorząd sędziowski, ale sejmowa większość. Według biura legislacyjnego wybór 15 sędziów KRS przez posłów jest sprzeczny z konstytucją.

Zdaniem sejmowych legislatorów wyboru sędziowskiej części rady przez Sejm nie da się pogodzić z wyrażoną w art. 10 konstytucji zasadą trójpodziału władzy. Podkreślają także, że art. 187 ust. 1 ustawy zasadniczej przesądza o tym, ilu przedstawicieli do rady wybierają Sejm i Senat.

Skrytykowany został również pomysł skrócenia kadencji obecnych członków KRS. „Konstytucja stanowi, że kadencja członków KRS trwa cztery lata” – przypomina biuro legislacyjne Sejmu.

Czytaj: KRS: zmiana ustroju państwa w projekcie ustawy>>
 

LEX Sędzia 2017