Za odrzuceniem poprawki Senatu, co przesądziło o przyjęciu takiego rozwiązania, zagłosowało w piątek 422 posłów, przeciw było 14, wstrzymało się 5.
Więcej: "Wrzutka" do ustawy o BTE obniżająca koszty sądowe banków ostatecznie uchwalona>>>

BTE to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenia takiej wierzytelności. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank wystawia BTE. Klauzulę wykonalności nadaje takiemu dokumentowi sąd i jest on wówczas podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej.
W kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak konstytucyjność tego instrumentu dając czas na zmianę prawa do 1 sierpnia 2016 roku. TK uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty jest na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Dlatego też "powinny mieć równe co do zasady możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy".
W myśl noweli prawa bankowego, banki, by dochodzić swoich praw wobec klientów, musiałyby korzystać z pełnej drogi sądowej, a nie korzystać z BTE.
- Kończy się Sejm, trzeba dawać prezenty, już się nie myśli o tym, żeby nie psuć państwa - skomentował wynik głosowania w sprawie kosztów sadowych wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. (ks/pap)

 
Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>>