XX Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych potrwa do czwartku - 20 września. Biorą w nim udział sędziowie rodzinni z całego kraju, psycholodzy, psychiatrzy, policyjni eksperci z zakresu m.in. przemocy w rodzinie. 

Czytaj: Opinie problemem w sprawach rodzinnych - trwają nawet 9 miesięcy>>

Cel - omówienie nowych obowiązków

Kongres - jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec,  ma charakter szkoleniowo-naukowy. 

Otwierając go podkreśliła, że jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest umocnienie i ochrona rodziny, doskonalenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów oraz osób współpracujących z sądownictwem rodzinnym.

- Dlatego do udziału w konferencji zostało zaproszonych tak wiele osób z różnych instytucji. Wzajemna współpraca pozwala poznać specyfikę wykonywanej pracy, a to rodzi szacunek i zrozumienie - dodała. 

Dodała, że głównym celem tegorocznego Kongresu jest omówienie nowych obowiązków sądów rodzinnych i problemów orzeczniczych, wynikających ze zmian przepisów obowiązujących od stycznia 2018 roku. Chodzi głównie - jak sprecyzowała - o zmiany kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

Dziecko podczas rozwodu - duże zainteresowanie sędziów

Z dużym zainteresowaniem sędziów spotkał się m.in. panel "Dziecko w konflikcie okołorozwodowym", podczas którego dr Magdalena Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walterdwie z Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiały sytaucje, odczucia i problemy dzieci związane z rozwodem i konfliktem rodziców.

Ekspertki poruszały też kwestie kontaktów z dziećmi, przedstawiały sędziom wyniki badań odnoszących się do poszczególnych etapów rozwoju dziecka. Doradzały, jakie rozwiązania mogą być najlepsze i co powinno być brane pod uwagę przy tego typu sprawach.