We wtorek po południu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doszło do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. W spotkaniu udział wzięli m.in. szefowie: PiS - Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro, Partii Republikańskiej - Adam Bielan i Stowarzyszenia OdNowa - Marcin Ociepa. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a także lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Wśród tematów, jak dowiedziała się PAP, był m.in. projekt ustawy w sprawie Sądu Najwyższego, ale każdy z uczestników podnosił kwestie, które go interesują.

 

Kukiz o sędziach pokoju i współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości

Paweł Kukiz przyznał, że w KPRM mówił o swojej inicjatywie w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, a także o rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących ułatwienia dostępu do broni palnej. - Powstanie zespół z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Kukiz'15, aby wyjaśnić wszelkie rozbieżności, aby ustawa mogła być uchwalona do najpóźniej końca roku  - powiedział Kukiz. - Będę się starał przekonać pana profesora Piotra Kruszyńskiego, który był przewodniczącym zespołu, który opracowywał to rozwiązanie w Kancelarii Prezydenta, aby włączył się do tych prac - dodał.

Kwestia wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. W efekcie rozmów między Pawłem Kukizem a prezydentem zespół prof. Kruszyńskiego od wiosny 2021 roku prowadził prace nad ustawą.  Ostatecznie projekt jako prezydencki  wpłynął do Sejmu na początku listopada ub.r. 2 grudnia na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projekt ustawy o sądach pokoju (druk nr 1760)

Zgodnie z prezydencką propozycją sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które - jak mówił Andrzej Duda - stanowią utrapienie i blokują sądy rejonowe. Sędziowie pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych. Listę Kandydatów na Sędziów Pokoju ma prowadzić Krajowa Rada Sądownicza. Z kolei w marcu 2021 roku swój projekt o sędziach pokoju przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z nim sędziowie pokoju mieliby być wybierani w wyborach bezpośrednich, ich liczba uzależniona byłaby m.in. od liczby spraw i mieszkańców w danym powiecie. Zajmowaliby się sprawami cywilnymi, w których wartość przedmiotu sporu wynosiłby do 10 tys. zł, wykroczeniami i najprostszymi sprawami karnymi 

Czytaj również: Według SN sędziowie pokoju nie mogą wymierzać sprawiedliwości >>

Warto przypomnieć, że odrębne trzy projekty poselskie o sądach pokoju, które są rozpatrywane łącznie z przedłożeniami prezydenckimi, złożyli posłowie Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej.

Zespół w sprawie ustawy o broni

Paweł Kukiz powiedział PAP, że ma też powstać zespół w sprawie projektów ustawy o broni i amunicji. 

Grupa posłów PiS i Kukiz'15 złożyła projekt nowej ustawy w Sejmie 25 marca br.  - Chcemy, aby były to rozwiązania kompleksowe - mówi lider Kukiz'15. - Trzeba znaleźć kompromis w tym wszystkim i wrócić do koncepcji strzelnica w każdym powiecie  we współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskami Obrony Terytorialnej, aby jak największa liczba Polaków posiadła wiedzę o tym, jak posługiwać się umiejętnie bronią  - powiedział Kukiz.

Projekt Kukiz'15 ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zmiana ma być podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez - przede wszystkim - ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej. W proces wydawania pozwoleń na broń włączeni mają być wojewodowie jako cywilnych organów administracji państwowej.

Ponadto inicjatywę ustawodawczą zmierzającą m.in. do skrócenia i usprawnienie procedury uzyskania pozwolenia na broń zapowiedział w połowie marca prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan. Jego ugrupowanie złożyło projekt ustawy 13 kwietnia, a podpisali się pod nim m.in. posłowie PiS, niezrzeszeni oraz przedstawiciele koła Polskie Sprawy oraz klubu Lewicy. Oba projekty wciąż czekają na nadanie numeru druku.

jo/pap