Wyjazd planowany jest w dniach 1-8 października 2011. W jego ramamch przewidywany jest udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw człowieka oraz spotkanie z pracownikami Sekretariatu Rady Europy oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Departament Praw Człowieka  zaprasza zainteresowanych sędziów do zapoznania się z treścią załącznika i informuje jednocześnie, że koszty udziału pokrywane są przez uczestników we własnym zakresie. Osoby chętne do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego celem dopełnienia niezbędnych formalności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca br.
Szczegóły: Wyjazd studyjny do Strasburga