Honorowym patronatem konferencję objęła Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, patronem medialnym jest wydawnictwo Wolters Kluwer.
Czytaj: PG przygotowuje nowe przepisy ws. wokand karnych>>>

Tematem dyskusji podczas konferencji będzie także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy nowa procedura stanowi rzeczywiste wprowadzenie zasady kontradyktoryjności do postępowania karnego.
Prof. Michał Królikowski będzie podczas konferencji mówił m.in. o odpowiedzialności za wynik procesu karnego po zmianach ustawowych, prokurator Edward Zalewski o roli prokuratora w nowym modelu postępowania przed sądem, adwokat dr Łukasz Chojniak o nowych gwarancjach procesowych w zakresie pomocy prawnej z urzędu, a odpowiedzialność obrońców za wynik procesu, a dr Piotr Kładoczny o gwarancjach praw pokrzywdzonych w kontekście przeniesienia ciężaru dowodzenia na strony postępowania karnego.
Z kolei sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki przedstawi problematykę postępowania odwoławcze, jego zakres i przebiegu po nowelizacji, a sędzia Jacek Przygucki będzie mówił o roli sędziego przewodniczącego rozprawie oraz możliwości oddziaływania na jej przebieg i czas trwania po nowelizacji.
Zgłoszenia udziału w konferencji można nadsyłać do 25 marca 2015 r. na adres biuro@iustitia.pl>>>

ID produktu: 40111911 Rok wydania: 2015
Autor:
Tytuł: Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich [PRZEDSPRZEDAŻ]