W czasie wywiadu telewizyjnego 28 sierpnia br. sędzia Nawacki stwierdził, że sędziowie Sądu Najwyższego „dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce”.

Towarzyszyła temu zapowiedź, że „spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie” oraz stwierdzenie „jeżeli ktoś łamie prawo, nie przestrzega go w sposób rażący, łamie porządek konstytucyjny w Polsce, to spotka się chociażby z odpowiedzialnością dyscyplinarną”.

Czytaj: Prezydent zarządził nabór na miejsce prof. Gersdorf

Zdaniem prof. Małgorzaty Gersdorf taka wypowiedź nie tylko narusza dobre imię i godność sędziów Sądu Najwyższego, ale także pozostaje w sprzeczności z Zasadami Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych. Przepisy te nakazują bowiem sędziom kierowanie się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzeganie dobrych obyczajów, unikanie zachowań, które mogłyby osłabić zaufanie do ich bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w kodeksie etycznym sędziów, a także zakazują publicznego wyrażania opinii na temat toczącego się lub mającego się toczyć postępowania. 

Czytaj: Kamil Zaradkiewicz zostanie sędzią SN, mimo kontrowersji

Organy Sądu Najwyższego nie mogą pozostać bierne wobec powyższej wypowiedzi - dodaje prof. Gersdorf. - Jakiekolwiek sugestie przypisujące sędziom Sądu Najwyższego zachowania polegające na łamaniu lub rażącym nieprzestrzeganiu prawa, bądź łamaniu porządku konstytucyjnego w Polsce, nie tylko nie znajdują żadnego uzasadnienia faktycznego, ale także godzą w dobre imię i godność wszystkich osób zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej RP. Dotyczy to zwłaszcza tych sędziów, którzy do dnia 3 lipca 2018 r. ukończyli 65 lat.

W związku z tą wypowiedzią I Prezes SN przesłała do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego Nawackiego przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu m.in. § 13 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu tego Zbioru.

Czytaj: Bojarski: Ataku na sądy nie można było powstrzymać, ale osłabić – tak

Mając na uwadze fakt, że kolegium sądu okręgowego wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki, I Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się również do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, jako Przewodniczącego Kolegium tego sądu z prośbą o poddanie pod obrady Kolegium sprawy wypowiedzi sędziego Macieja Nawackiego z 28 sierpnia 2018 r., która w sposób oczywisty uchybia godności urzędu sędziego.

SN poinfromował również, że I Prezes wystąpiła także do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcia stanowiska wobec przytoczonej wyżej wypowiedzi, naruszającej prawa sędziów Sądu Najwyższego.