Sędzia Piotr Gąciarek został zawieszony w czynnościach służbowych zarządzeniem z 6 września 2021 r. Powodem tego zawieszenia było pismo, w którym odmówił orzekania w jednym składzie z sędzią Stanisławem Zdunem, obawiając się, że wydane orzeczenie będzie zawierać wady prawne.  

Czytaj: SO: Sędzia Gąciarek ma być przywrócony do pracy >

W tym czasie było już opublikowane zabezpieczenie wydane przez wiceprezesa TSUE, zobowiązujące polski rząd do niestosowania przepisów dyscyplinarnych dotyczących sędziów. Piotr Gąciarek w swym piśmie  powołał siĘ m.in. na konstytucję, ślubowanie sędziowskie i orzecznictwo ETPC, a zwłaszcza wyrok dotyczący Reczkowicz przeciwko Polsce.

Czytaj w LEX: Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego >>>

 

 

Niezasadne orzeczenia

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę Izby Dyscyplinarnej z listopada 2021 r. oraz stwierdziła niezasadność zarządzenia prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba, który na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ustroju sądów odsunął sędziego Gąciarka od orzekania.

Czytaj w LEX: Radajewski Mateusz - Zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego >>>

Przez 420 dni sędzia Piotr Gąciarek nie orzekał i miał obniżone o 40 procent. wynagrodzenie.

Jak podkreśliła w uzasadnieniu uchwały sędzia sprawozdawca Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Izba Dyscyplinarna nie miała prawa orzekać merytorycznie w tej sprawie z uwagi na m.in. przekroczenie terminu miesięcznego okresu przerwy w orzekaniu.

- Mogła co najwyżej umorzyć postępowanie, nie mogła zawiesić sędziego Gąciarka - uzasadniała sędzia Wąsek-Wiaderek.

Pismo do prezesa to nie naruszenie

Sąd Najwyższy przypomniał, że powodem zwieszenia Gąciarka było napisane przez niego oświadczenie wyjaśniające odmowę orzekania.

- Czy to jest czyn, który naraża powagę sądu, interesy istotne służby? Wręcz przeciwnie, jest to przejaw odpowiedzialnej postawy, "czy mogę w tym gronie sędziowskim przystąpić do orzekania". W ocenie obecnego tu składu jest to przejaw troski o powagę sądu i interesy służby - powiedziała Wąsek-Wiaderek.

 

Jak podkreśliła, Izba Dyscyplinarna orzekała w sprawie Gąciarka pomimo wcześniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwość UE, który stwierdził, że Izba ta nie jest sądem ustanowionym ustawą.

- Niewątpliwie zatem zaskarżona uchwała jest wadliwa w warstwie formalnej prawa przystąpienia do orzekania. Niewątpliwe w tej sprawie w myśl standardów europejskich orzekała Izba Dyscyplinarna, która nie była sądem ustanowionym ustawą - argumentowała sędzia.

Sygnatura akt II ZZ 4/22, uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN z 18 stycznia 2023 r.