Skargę wniosła spółka produkująca trawniki w rolkach, która uważa, że ponosi szkody z powodu przepisów Prawa łowieckiego. Jej skarga konstytucyjna została jednak umorzona przez Trybunał Konstytucyjny z udziałem Mariusza Muszyńskiego, jednego z sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji na miejsca zajęte przez sędziów wybranych legalnie w poprzedzającej kadencji.


Spółka zaskarżyła to postanowienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowiek wskazując, że mogło zostać podjęte z udziałem osoby, która jest nieuprawniona do orzekania. W skardze do ETPCz spółka zarzuca Polsce m.in. naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego. 

Czytaj: Trybunał w Strasburgu wypowie się o orzekaniu przez "dublerów" w TK>>
 

Do wyroku w tej sprawie zdanie odrębne zgłosił sędzia Piotr Tuleja, który napisał m.in., że „skład (Trybunału Konstytucyjnego) został ukształtowany z naruszeniem Konstytucji, w szczególności z naruszeniem jej art. 194 ust. 1. Wyznaczony do składu orzekającego w niniejszej sprawie Mariusz Muszyński został wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego na miejsce już zajęte, do czego Sejm VIII kadencji nie miał prawa. 

Rzecznik Prawo Obywatelskich w swoim wystąpieniu do ETPC podkreślił, że zasiadanie w składzie Trybunału Konstytucyjnego osoby wybranej z naruszeniem prawa powoduje pogwałcenie prawa jednostek do sprawiedliwego procesu sądowego gwarantowanego przez art. 45 Konstytucji i art. 6 Europejskiej Konsekwencji Praw Człowieka. RPO zauważył, że wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w opisywanej sprawie może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony polskiego systemu konstytucyjnego i demokracji.

Rzecznik poprosił również Komisarza Praw Człowieka Rady Europy o przyłączenie się do sprawy. W piśmie do komisarz Dunji Mijatović Rzecznik wskazał, że obecny kryzys konstytucyjny jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń praw człowieka w Polsce.