Projekt ten zmierza do stworzenia jednolitego modelu sądownictwa dyscyplinarnego dla wymienionych w projekcie „niektórych” zawodów prawniczych poprzez przekazanie tych zadań do sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego.
Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia podkomisji  reprezentanci samorządów prawniczych przypomnieli, że projekt ten został niezwykle krytycznie oceniony przez ekspertów adwokatury i samorządu radcowskiego. Także przez  Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej rady Radców Prawnych, który w piśmie z 15 kwietnia 2013 r., określił go jako zawierający rażące błędy o charakterze jurydycznym, naruszający art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz oparty na nieaktualnych (w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10) założeniach  dotyczących braku wystarczającej sądowej kontroli nad samorządowymi postępowaniami dyscyplinarnymi. - Projekt ten jest w istocie powtórzeniem dawnego (z 2007 r.) projektu rządowego wniesionego do Sejmu V kadencji, początkowo zawierający nawet nieaktualną terminologię ustrojowo-prawną i stanowiący raczej uzasadnienie dla wykazania aktywności posłów wnioskodawców, aniżeli realizację konkretnego celu postawionego przed Ustawodawcą -  stwierdzono w opinii. Poselski projekt będzie jednak jeszcze przedmiotem prac sejmowej podkomisji
W trakcie tego samego posiedzenia (29 maja br.) podjęto decyzję dotyczącą połączenia w ramach podkomisji dotychczasowych prac z pracami nad senackim projektem dotyczącym zmiany ustawy Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach prawnych, który został przekazany do Sejmu w dniu 24 kwietnia 2014 r. Projekt senacki dotyczy postępowania dyscyplinarnego radców prawnych i adwokatów oraz był pozytywnie opiniowany (z niewielkimi poprawkami) przez Krajową Radę Radców Prawnych. Pierwsze czytanie projektu senackiego na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbędzie się 5 czerwca 2014 r.
Więcej: Senat proponuje usprawnienie dyscyplinarek prawników>>>>