W czwartek Senat przyjął ustawę budżetową na 2019 r. W sumie na wymiar sprawiedliwości przeznaczono w niej ponad 13 mld zł, z tego na sądy powszechne - ponad 8 miliardów, czyli o ponad 500 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. 

Czytaj: Rząd liczy na jeszcze wyższe wpływy z podatków>>

 


Zapowiadany wzrost wynagrodzeń

Część zwiększonych funduszy przeznaczona zostanie na wzrost wynagrodzeń w sądach. W ustawie zapisano m.in. zapowiadane przez resort 5 proc. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sądów, którzy w grudniu rozpoczęli protesty. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a związkami zawodowymi, od 1 stycznia 2019 r. podwyższono ich wynagrodzenia o 200 zł brutto. 

Zaplanowano też podwyżki wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Blisko 600 mln zł przeznaczono na uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich uposażenia rodzinne. 

Na inwestycje także pół miliarda

W sumie, zgodnie z przyjętą ustawą, nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych - rejonowych, okręgowych  i apelacyjnych – mają wynieść 7 miliardów 679 mln złotych. Z kolei z całych wydatków na wymiar sprawiedliwości - 491 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na inwestycje - nie tylko w sądy powszechne, ale też prokuraturę i więziennictwo. Służba Więzienna dostanie też z rezerwy celowej na modernizację ponad 100 mln zł.

Mniej niż w planach na Sąd Najwyższy 

Ostatecznie zmniejszony został też - o 10 mln zł w stosunku do pierwotnych założeń -  budżet Sądu Najwyższego. W 2019 r. wyniesie on ponad 150 mln zł, jest większy niż w 2018 roku (wówczas kształtował się na poziomie 111 mln zł), ale jak mówią nieoficjalnie sędziowie i tak będzie "napięty". 

Większe wydatki to m.in. efekt powstania dwóch nowych izb SN - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Ta ostatnia ma zresztą odrębny budżet, który również zapisano w ustawie budżetowej - ponad 20 mln zł z budżetu SN. 

 

Więcej na KRS 

Podczas prac na budżetem zwiększono natomiast budżet Krajowej Rady Sądownictwa. 479 tys. zł zostało przesuniętych z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Środki te mają być przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników biurowych i potrzeby biura Rady.