– Takie prace zostały podjęte z inicjatywy prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Niebawem zostaną upublicznione i przekazane do zaopiniowania środowisku prokuratorskiemu. Chcemy zdążyć przed zmianami w ustawie o prokuraturze – potwierdza Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Generalnej.
Prokuratura Generalna proponuje m.in. przekazanie kompetencji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sądownictwu powszechnemu, tak jak to zostało uregulowane w odniesieniu do sędziów. Pierwsza instancja pozostałaby w rękach sądów koleżeńskich, ale decydujące będzie orzeczenie II instancji, którą przejmą sądy powszechne.
– Jesteśmy przychylni zmianom, ale diabeł tkwi w szczegółach. Chcemy poznać te szczegóły, by móc je ocenić – mówi „Rz” Cezary Kiszka, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
Źródło: Rzeczpospolita 3.01.2011.