W czwartek odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, na którym oceniała ona kandydatury prawników na sędziów Sądu Najwyższego. Rada rozpoczęła swoje prace od kandydatów do Izby Dyscyplinarnej. Być może dlatego, że politycy PiS, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zgodnie twierdzą, że powołanie tej izby jest szczególnie pilne.

Czytaj: Ziobro: Izba Dyscyplinarna SN pilnie potrzebna >>

Wybrano 12 kandydatów

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Marek Jaskulski poinformował w czwartek po południu, że bezwzględną większość - co najmniej dziewięciu - głosów członków KRS uzyskali: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, prokurator Prokuratury Krajowej Jarosław Duś, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, radca prawny Małgorzata Ułaszonek-Kubacka, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert.
Kandydaci ci uzyskali wcześniej rekomendację zespołu opiniującego Rady.

Ponieważ ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje 16 stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej, KRS przeprowadziła ponowne głosowanie z udziałem tych spośród odrzuconych wcześniej kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W głosowaniu tym Rada uwzględniła kandydatury Mateusza Ciepłego, Celiny Czerwińskiej, Lidii Dudek, Grzegorza Hawryłkiewicza, Jolanty Korwin-Piotrowskiej i Waldemara Piotra Puławskiego. Jednak żadna z tych osób nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Niejawny wybór

Głosowanie KRS nad kandydaturami do Izby Dyscyplinarnej SN było niejawne. Tak postanowiła Rada Sądownictwa na wniosek Teresy Kurcyusz-Furmanik i Ewa Łąpińskiej. Do ich stanowiska przychylił się przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Natomiast za jawnym głosowaniem opowiedział się wiceprzewodniczący rady Wiesław Johann.  Jak mówił,  głosowanie niejawne może stworzyć odczucie, że "KRS pragnie przeprowadzić to głosowanie poza społeczną kontrolą".  Ale jego argumenty nie znalazły uznania u większości uczestników posiedzenia.


Kolejny konkurs na czterech sędziów

Jak powiedział po posiedzeniu przewodniczący KRS Leszek Mazur, możliwość obsadzenia czterech pozostałych wakatów w Izbie Dyscyplinarnej wymagać będzie ogłoszenia kolejnego konkursu na te stanowiska. - Wówczas musi zostać powtórzona cała procedura począwszy od obwieszczenia przez prezydenta istnienia takich wolnych stanowisk i cała procedura podlega powtórzeniu od samego początku, to już jest zupełnie nowy konkurs - mówił Mazur.

Nowych sędziów Sądu Najwyższego powoła, na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa, prezydent Andrzej Duda.

W piątek KRS zajmie się Izbą Karną, w której w ramach tego konkursu jest do obsadzenia jedno stanowisko.

Czytaj: Organizacje apelują o wstrzymanie naboru do SN >>