Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zaakceptowała przepisy zawarte w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej, które są ściśle związane budżetem na 2012 rok i planem finansowym państwa na przyszły rok.