„Rzeczpospolita” pisze o „Programie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020”. Program, przygotowany wspólnie z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną, wskazuje kluczowe obszary przestępczości gospodarczej: podatki, zwłaszcza VAT i akcyza, rynek bankowy, kapitałowy, ubezpieczeń i gier hazardowych. Jak czytamy, przestępstwa gospodarcze są dziś wyrafinowane i częściej dokonywane w cyberprzestrzeni. Dokument zawiera 25 rekomendacji. Kluczowy jego element stanowi „Plan działań". – Zawarto w nim wykaz zadań służących poprawie skuteczności działań państwa w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej – mówi wiceszef MSW. Więcej http://www.rp.pl>>>

Czytaj: Rośnie przestępczość gospodarcza w Polsce>>>


ID produktu: 40279396 Rok wydania: 2015
LEX Navigator Postępowanie Karne - Moduł do LEX i ABC>>>