Taką poprawkę  MAC wniósł do rządowego projektu ustawy rozdzielającej kompetencje MSW i MAiC, w której  mowa jest m.in. o zbiórkach. Obecnie pracuje nad nim sejmowa podkomisja.
Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji wystosował we wtorek list do posła Waldy Dzikowskiego, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
W liście minister Boni zwrócił uwagę, że dążąc do zamierzonego celu, jakim jest liberalizacja przepisów dotyczących zbiórek publicznych najlepszy efekt da zmiana całej ustawy. W związku z tym minister Boni proponuje wycofać poprawkę, gdyż ta obecnie proponowana ma na celu jedynie zmiany w zakresie administracji rządowej w związku z powołaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
- Liberalizacja systemu zbiórek publicznych daje z jednej strony większe możliwości społeczeństwu obywatelskiemu, chcącemu uczestniczyć w takim sposobie decydowania o tej sferze aktywności publicznej, z drugiej strony powinna gwarantować poczucie praworządność i bezpieczeństwa osób uczestniczących w zbiórkach - czytamy w liście ministra do posłów.