- Projekty ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Agencji Wywiadu, które zostały przekazane do Sejmu będą nadal procedowane. Dlatego wszelkie informacje o tym, że prace nad reformą służb specjalnych zostały wstrzymane są nieuzasadnione - czytamy w oświadczeniu CIR.
Z komunikatu wynika, że równolegle będą prowadzone prace nad nowelizacją innych ustaw regulujących pracę służb specjalnych i policyjnych mające na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. dotyczącego określenia katalogu zbieranych informacji o jednostce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych. Projekt tej nowelizacji opracuje specjalny zespół powołany przy Kolegium Służb Specjalnych przez premier Ewę Kopacz, przewodniczącą Kolegium, na wniosek min. Jacka Cichockiego koordynującego służby specjalne. Prace zespołu mają rozpocząć się niezwłocznie po opublikowaniu uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Czytaj: NIK: obecne prawo ogranicza nadzór nad służbami specjalnymi>>>

Przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów projekt nowej ustawy o ABW częściowo już spełnia oczekiwania sformułowane w wyroku Trybunału. Dotyczy to w szczególności doprecyzowania zapisów określających uprawnienia ABW, a co za tym idzie jasnego określenia, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może stosować kontrolę operacyjną. W pozostałym zakresie zmiany wynikające z wyroku Trybunału powinny zostać uwzględnione również w projekcie ustawy o ABW, o czym była już mowa na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji ds. Służb Specjalnych poświęconym temu projektowi.