RPO przypomina, że wymóg ten jest sprzeczny z nową ustawą, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2011 r., a w dniu opublikowania informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  była w okresie vacatio legis. Więcej>>>