Wręczając odznaczenie płk Olkowicz podkreślił, że działający społecznie kuratorzy spełniają niezwykle ważną rolę w systemie kurateli sądowej w Polsce. Jego zdaniem, ich praca jest ogromnym wsparciem dla zawodowych kuratorów.

Jacek Jastrzębski w latach 2006 – 2015 pełnił funkcję kuratora społecznego w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych. Od 15 roku życia zaangażowany w działalność społeczną jako wolontariusz pomagający dzieciom i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym. W latach 2006 – 2008 organizował pomoc rzeczową dla polonijnych szkół i instytucji w ponad 200 krajach. Zajmował się również organizacją wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych. Współpracował ze Społeczną Radą Narodowego Programu Redukcji Emisji (organ doradczy ministra gospodarki). Zawodowo zajmuje się działalnością w obszarze nowoczesnej energetyki i zrównoważonego rozwoju.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia na rzecz praw człowieka. Może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych a także organizacjom i instytucjom. Jej laureatami są m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Stowarzyszenie „Memoriał”.