Wiadomo już, że tzw. bransolety dla skazanych, którzy mieliby odbywać kary na wolności. dostarczy Konsorcjum Comp Safe Suport S.A - LIDER. Wygrało ono ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości przetarg na utworzenie, wdrożenie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego dla skazanych. Projektowany system Dozoru Elektronicznego ma objąć swym zasięgiem terytorium całej Polski. Na etapie wdrożeniowym ma on objąć ok. 3 tysięcy skazanych, a docelowo ok. 15 tysięcy.

Monitoring to jedna ze zmian w prawie karnym wprowadzonych za rządów PiS, ale nie kwestionowanych przez obecną koalicję rządową, ani przez obecnego ministra sprawiedliwości. Ma on umożliwić wykonywanie kary pozbawienia wolności przez skazanych poza zakładem karnym, kontroli czy przestrzegają oni obowiązków pozostawania w wyznaczonym czasie w określonym miejscu, przestrzegania zakazu zbliżania się do określonych osób i miejsc, z możliwością bieżącego określania i rejestrowania miejsc pobytu skazanego.

Ustawę uchwalił Sejm we wrześniu ubiegłego roku, a miała ona wejść w życie 1 lipca tego roku. Jednak przedłużono o rok jej vacatio legis, ponieważ na czas nie zostały przygotowane ani przepisy wykonawcze, ani nie rozpoczęto przygotowań do stworzenia infrastruktury technicznej do wykonywania nowej kary. Kolejny termin wejścia przepisów w życie przewidziano na 1 września 2009r.  i do tego czasu zwycięska firma powinna przygotować całą potrzebną aparaturę, a resort sprawiedliwości powinien zorganizować odpowiednie służby nadzorujące cały system. Czasu na to nie zostało zbyt dużo.