Oznaki ożywienia na europejskich rynkach IPO. GPW w Warszawie pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów oraz czwartym pod względem wartości IPO w trzecim kwartale 2010 r., ale najciekawsze jest ożywienie na rynku New Connect. Trzeci kwartał był rekordowy dla Warszawy pod względem liczby debiutów na rynku NewConnect. Według ekspertów, wśród uczestników rynku w dalszym ciągu panuje niepewność co do kondycji finansów publicznych w krajach strefy euro oraz obawy przed potencjalną drugą falą kryzysu. Sytuacja ta nie sprzyja perspektywom rozwoju europejskich giełd, jednak negatywne tendencje nie są aż tak zauważalne na rynkach rozwijających się, w tym w Polsce.

- Statystyki debiutów giełdowych w minionym kwartale potwierdziły ogólnątendencję, że w okresie letnim na europejskich giełdach jestprzeprowadzanych niewiele IPO. Na polskim rynku warto podkreślićutrzymujące się bardzo duże zainteresowanie rynkiem NewConnect, naktórym odnotowano co trzeci debiut w Europie. Dodatkowo, warszawskirynek alternatywny pozyskał trzeciego zagranicznego emitenta, który jestrównocześnie pierwszą spółką z Bułgarii notowaną na NewConnect -powiedziałŁukasz Koterwa, menedżer w zespole ds. rynków kapitałowychPwC.

Trzeci kwartał rekordowy dla Warszawy pod względem liczby debiutów na rynku NewConnect. W trzecim kwartale 2010 r. GPW w Warszawie była pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów oraz czwartym pod względem wartości IPO. Pierwsze miejsce GPW to zasługa rekordowej liczby spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect. W okresie od lipca do września 2010 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowały 32 spółki (trzy na rynku głównym i 29 na rynku NewConnect). Jest to znaczący wzrost w stosunku do pierwszego i drugiego kwartału 2010 r., kiedy to odnotowano odpowiednio 15 i 25 IPO, jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym zadebiutowało jedynie dziewięć spółek.

- Inwestorzy giełdowi skupiają już uwagę na czwartym kwartale, w którymnależy się spodziewać kilku poważnych ofert. Bez wątpienianajważniejszym wydarzeniem nadchodzących tygodni będą zapisy na akcjeoraz debiut GPW, nie tylko z punktu widzenia inwestorów zainteresowanychtą ofertą, ale i całego polskiego rynku kapitałowego - uważa JacekSocha, wiceprezes PwC w Polsce. Łączna wartość ofert przeprowadzonych na giełdzie w Warszawie w trzecim kwartale 2010 r. wyniosła 60 mln euro i stanowiła zaledwie 2% wartości wszystkich IPO odnotowanych w tym okresie na najważniejszych giełdach europejskich. W porównaniu do drugiego kwartału oznacza to spadek łącznej wartości ofert aż o 98% (3.150 mln euro w drugim kwartale), z drugiej jednak strony jest to przeszło siedmiokrotny wzrost w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła jedynie 8 mln euro.

Największym IPO na GPW w okresie lipiec – wrzesień była oferta akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów o wartości 19 mln euro. Pozostałe dwa IPO na rynku głównym to oferta Harper Hygienics (artykuły osobiste i gospodarstwa domowego) o wartości 13 mln euro oraz Rank Progress (nieruchomości) o wartości 12 mln euro. Trzy wymienione spółki pozyskały łącznie 44 mln euro, co stanowiło 73% wartości wszystkich IPO w Warszawie w minionym kwartale. Spółki debiutujące w trzecim kwartale 2010 r. na NewConnect pozyskały łącznie 16 mln euro, przy czym średnia wartość oferty wyniosła około 0,6 mln euro (podobnie do drugiego kwartału 2010 r.). Największym IPO była oferta spółki Mabion (farmaceutyki i biotechnologia) o wartości 5,7 mln euro. W dwóch przypadkach (Copernicus Securities oraz Intercapital Property Development Adsic) miało miejsce jedynie dopuszczenie akcji do obrotu bez przeprowadzania oferty. Warto podkreślić, że w przypadku Intercapital Property Development Adsic, bułgarskiej spółki działającej w branży nieruchomości, akcje tej spółki są notowane jednocześnie na NewConnect oraz na rynku głównym giełdy w Sofii.