- Finalizujemy już prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych – powiedział Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. - Cyzelujemy jeszcze ostatnie dwa przepisy, ale wkrótce projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. Chcielibyśmy, żeby rząd przyjął go jak najszybciej, najlepiej jeszcze we wrześniu – mówi Łukasz Piebiak. I zapewnia, że nie uległ on znacznym modyfikacjom. – M.in. jednak postanowiliśmy doprecyzować art. 13 ust. 1a o ustawy o kosztach sądowych – dodaje wiceminister.

Pewne niższe opłaty sądowe w sporach z bankami

Jak pisaliśmy w Prawo.pl, w sprawie przeciwko bankowi opłata sądowa zgodnie z  art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powinna wynosi 5 proc., ale nie więcej niż 1000 zł. Nie wszystkie sądy jednak stosują tę zasadę. Sąd Okręgowy w Rzeszowie za złożenie zarzutów wobec żądań banku nakazał zapłacić ponad 20 tys. zł. Wszystko przez nieprecyzyjny przepis, który  ministerstwo chce doprecyzować. Jak? Tak, aby ust. 1a dotyczył strony będącej konsumentem. To mała na pozór zmiana, ale o dużym znaczeniu. Niezależnie od tego, po której stronie procesu znajdzie się konsument – zawsze będzie mógł skorzystać z ograniczenia wysokości opłaty. - W ten sposób domykamy system, bo rzeczywiście nie powinno tak być, że broniący się konsument jest narażony na wysokie opłaty – uzasadnia wiceminister Piebiak.  I dodaje, że konsument jest najczęściej pozwanym, a nie powodem i trudno mu się bronić, gdy opłata sądowa jest zbyt wysoka.

Co jeszcze zmieni reforma postępowania cywilnego

Nowelizacja postępowania cywilnego nad którą prace kończy Ministerstwo Sprawiedliwości, ma przyspieszyć sprawy w sądach cywilnych. W Polsce czas postępowania w sądzie w pierwszej instancji wynosi do 199 dni, tymczasem w Luksemburgu, na Węgrzach i Litwie mniej niż 100 dni. Nowelizacja ma m.in. wprowadzić postępowanie przygotowawcze, obowiązek planowania czynności, obowiązek dostarczenia przed rozprawą materiału dowodowego do sądu, czy w końcu tworzenie harmonogramu przebiegu rozprawy głównej.  Ponadto pozew, z którego nie będzie wynikało żądanie, będzie zwracany, postępowanie będzie mogło zostać umorzone w razie nieobecności powoda na posiedzeniu przygotowawczym, wymiana pism będzie następowała tylko w uzasadnionych przypadkach. Przewiduje też prymat dowodu z dokumentu nad dowodem z zeznań świadków przez wprowadzenie opłaty od wniosku o wezwanie świadka lub strony na rozprawę.