W poniedziałek Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego debatowała nad projektem raportu o sytuacji w Polsce, jaki przygotował jej przewodniczący LIBE Juan Fernando López Aguilar. W dokumencie tym oceniono, że sytuacja w Polsce pogorszyła się od czasu rozpoczęcia procedury z art. 7 traktatu o UE i dlatego Komisja Europejska i Rada UE powinny podjąć stanowcze działania.

Czytaj też: Debata w PE: Odebrać Polsce fundusze za łamanie praworządności  >

Rzecznik rządu, odnosząc się w Polskim Radiu 24 do tego raportu, przypomniał, że rząd od wielu miesięcy argumentuje, że kwestie organizacji wymiaru sprawiedliwości są wewnętrzną sprawą każdego kraju. Dodał, że potwierdzają to trybunały konstytucyjne wielu państw europejskich.

- Ten spór z Komisją Europejską trwa wiele miesięcy. Nasze stanowisko się nie zmienia. Są kwestie uregulowane w taki sposób, że część kompetencji jest przypisana do kompetencji UE. Większość pozostaje w domenie krajowej. Kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości jest domeną krajową – podkreślił Müller.