Prezes samorządu radcowskiego zapowiada, że takie m.in. rozwiązanie znajdzie się w nowym kodeksie etycznym radców prawnych. - Jeśli proponowane obecnie rozwiązanie zostanie przyjęte przez zjazd, będzie stanowić zupełnie nową jakość. Obecnie nie można korzystać z płatnego pośrednictwa bez jakichkolwiek warunków w tym zakresie. Rozwiązanie proponowane w projekcie odwraca zasadę. Z pośrednictwa będzie można korzystać, ale przy wyraźnie określonych obostrzeniach jego dopuszczalności. Radca będzie odpowiadał za to, że pośrednik, z którego przy pozyskiwaniu klienta będzie korzystał, stosuje się do zasad etycznych, które obowiązują radcę, czyli działania zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i godnością. Dobór spełniających takie wymogi pośredników będzie obowiązkiem etycznym radcy. Jeśli go nie dopełni, będzie to deliktem po jego stronie – mówi Dariusz Sałajewski.
Czytaj: Radcowie mają już gotowy projekt nowego kodeksu etycznego>>>
Nie będzie natomiast w kodeksie zakazu współpracy radców z kancelariami odszkodowawczymi. - To jest bardzo szczegółowa sprawa, która w drodze poprawek została z projektu wyłączona. Co oczywiście nie oznacza, że nie będzie można podczas zjazdu o niej dyskutować. Ja jednak uważam, że obecna propozycja jest lepsza. Dziś moglibyśmy wpisać, że zakaz współpracy dotyczy kancelarii odszkodowawczych, za chwilę mógłby jednak powstać inny podmiot o zbliżonym profilu działania. Kodeksowe zasady nie powinny być budowane na potrzeby konkretnych sytuacji. To nie nazwa podmiotu mówi przecież o tym, czy jego działalność jest naganna, lecz jego postępowanie. Jeżeli więc dany podmiot będzie postępował zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i poszanowaniem godności, to współpraca z nim nie będzie zakazana – mówi prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Więcej>>>