Kierownictwo radcowskiego samorządu dopracowali właśnie projekt nowego kodeksu etyki. Ma być poddany głosowaniu na listopadowym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Wcześniej, debatował nad nim specjalny zespół.
Więcej: Radcowie kończą prace nad nowym kodeksem etyki>>>
– Krajowa Rada dokonała ostatecznego szlifu projektu kodeksu, który wraz z wszystkimi proponowanymi poprawkami – także nierekomendowanymi przez zespół – trafi do delegatów na zjazd, którzy ostatecznie zadecydują o treści tak ważnego dla nas wszystkich aktu – mówi Stefan Mucha, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu i członek zespołu.
Więcej: Rzeczpospolita>>>