Jak dowiedziała się w środę PAP w MSW, porozumienie przewiduje m.in. przygotowanie wspólnych specjalistycznych szkoleń, które obejmą zarówno funkcjonariuszy CBŚ, jak i policjantów pionu kryminalnego.

W treści porozumienia ma być także zapis o opracowaniu katalogu najistotniejszych działań oraz o kierunkach zmian legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania poszczególnych obszarów przestępczości gospodarczej. Zmiany mają prowadzić m.in. do bardziej skutecznego ewidencjonowania i zarządzania zabezpieczonym mieniem pochodzącym z tego rodzaju przestępstw.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej to jeden z priorytetów MSW na 2014 r. zapowiedzianych przed tygodniem przez Sienkiewicza na wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Będzie się tym zajmowało przede wszystkim Centralne Biuro Śledcze, które w tym roku ma być wydzielone ze struktur Komendy Głównej Policji.

"Przestępczość gospodarcza to przestępczość szczególnego rodzaju, która jest prowadzona w wyrafinowany sposób i ucieka się do bardzo nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej" - mówił wówczas Sienkiewicz. Jak podkreślił, aby skutecznie zwalczać przestępczość gospodarczą wymagana jest bardzo dokładna wiedza zarówno prawna, jak i gospodarcza. (PAP)