Poinformowała o tym w środę Prokuratura Krajowa.  Zarzuty korupcyjne w tej sprawie usłyszeli również b. zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakub R. i jego matka, adwokat Alina D.

Z komuniatu wynika, że związane są one z przyjęciem oraz wręczeniem korzyści majątkowej znacznej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 31 milionów 410 tysięcy złotych oraz obietnicę korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 2 milionów 500 tysięcy złotych.

Czytaj: Reprywatyzacja: 20 proc. w gotówce i żadnych zwrotów w naturze>>

Według prkuratury korzyści te miały zostać wręczone w zamian za wydanie dwóch decyzji administracyjnych dotyczących ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy Placu Defilad 1 (dawna Chmielna 70) oraz w Warszawie przy ul. Karowej 14/15, pomimo braku podstaw prawnych podjęcia takich decyzji.

Prokurator ogłosił również zmienione zarzuty podejrzanym Jakubowi R. i Alinie D. dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 13 mln 207 tysięcy 521 złotych. Według prokuratury swojego oszustwa podejrzani dopuścili się w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30 oraz w Warszawie przy ul. Morszyńskiej 27.

Jak twierdzi prokuratura, działanie podejrzanych adwokat Aliny D. i adwokata Roberta N., reprezentujących dwie linie spadkobierców polskiego generała Tadeusza K. - angielskiej i kanadyjskiej, polegało na podejmowaniu oszukańczych działań w stosunku do pokrzywdzonych. Mieli oni wprowadzić ich w błąd oraz wyzyskać ich błąd co do znaczenia czynności prawnych przez nich podejmowanych lub też podejmowanych w ich imieniu i na ich rzecz, co do zakresu praw majątkowych oraz roszczeń wchodzących w skład spadku po polskim generale, ich rzeczywistej, rynkowej wartości oraz możliwości ich dochodzenia przed sądami bądź organami administracji publicznej.

Jak twierdzi prokuratura, w następstwie podjętych przez podejrzanych działań doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez pokrzywdzonych. Zbyli oni na rzecz podstawionych osób prawa i roszczenia do nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. Do zbycia praw i roszczeń doszło po znacznie zaniżonych kwotach, nie odpowiadających ich rzeczywistej, rynkowej wartości.

Według prokuratury, przy popełnieniu tego przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z Aliną D. i Robertem N. oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie współdziałał także podejrzany Jakub R.

Ponadto podejrzanym: Alinie D. i Jakubowi R. zarzucono popełnienie czynu z art. 270 par. 1 kodeksu karnego polegającego na podrobieniu dokumentów.

Według prokuratury wartość użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Karowej 14/15 w Warszawie, przy Placu Defilad 1 (dawna Chmielna 70) w Warszawie i przy ul. Salamandry 30 w Kościelisku, objętych bezprawnymi decyzjami wydanymi przez podejrzanego Jakuba R. wynosi 62 miliony 520 tysięcy złotych.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokuratorzy skierowali do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. W środę 11 października są one procedowane przez sąd.

.