W Prokuraturze Generalnej odbyła się w minionym tygodniu konferencja podsumowująca realizację projektu "Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V "Dobre rządzenie", działanie 5.3 Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Krajowej Rady Prokuratury, kierownictwo prokuratur apelacyjnych i okręgowych, wizytatorzy i inni prokuratorzy tych jednostek, a także szefowie departamentów i biur Prokuratury Generalnej oraz prokuratorzy z Prokuratury Generalnej.

Czytaj: Oceny prokuratora od 1 do 4, badanie 10-15 akt>>>

Jak przypomniano, projekt systemowy "Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów" realizowany jest od września 2013 roku i jest jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć, na które Prokuratura Generalna otrzymała dofinansowanie ze środków unii europejskiej. Celem projektu było nabycie kompetencji kadr prokuratury w zakresie oceny okresowej prokuratorów, jej standaryzacja oraz nabycie kompetencji w zakresie korzystania przez prokuratorów z systemu digitalizacji akt.
Efektem szkoleń stacjonarnych w których uczestniczyło 1200 osób jest wypracowanie praktycznych umiejętności i standardów dokonywania oceny i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora. Kolejny rezultat, to opracowanie przez trenerów prowadzących szkolenia stacjonarne, przy udziale prokuratorów - poradnika, który zawiera rekomendacje związane z dokonywaniem ocen okresowych.
Przygotowano również szkolenie e-learningowe skierowane przede wszystkim do prokuratorów ocenianych. W ramach projektu opracowano i wdrożono narzędzie informatyczne - System Oceny Okresowej Prokuratorów, aplikację składającą się z dwóch modułów: modułu lokalnego, działającego w jednostce na czas wizytacji i modułu centralnego znajdującego się w Prokuraturze Generalnej, który gromadzi dane z oceny okresowej prokuratorów.
PG informuje, że ostatnim etapem projektu, są trwające obecnie, szkolenia przygotowujące 240 prokuratorów do pracy w aplikacji System Digitalizacji Akt, która ma być również wykorzystywana przez prokuratorów wizytatorów podczas procesu oceny okresowej.