Poinformował o tym w czwartek prezes Mariusz Haładyj (fot.), który prezentował sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Z dokumentu wynika, że według stanu na 1 stycznia 2017 r. Prokuratoria Generalna prowadziła 7 tys. 444 sprawy sądowe, zaś na koniec 2018 r. - 8 tys. 134 sprawy. Daje to wzrost prowadzonych spraw sądowych o ok. 8,48 proc. - Łączna wysokość roszczeń w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną RP w 2018 r. (według stanu na 31 grudnia 2018 r.) wynosiła niemal 58 mld zł (w tym także wyrażonych w walutach obcych według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2018 roku), co daje wzrost o ok. 15,53 proc. - napisano w sprawozdaniu.

Czytaj: Ustawa o nowej Prokuratorii Generalnej podpisana przez prezydenta>>


Jeśli chodzi o liczbę nowych spraw sądowych zarejestrowanych w Prokuratorii Generalnej w 2018 r., to było ich 3402, z tego zastępstwo procesowe ograniczone do postępowania przed Sądem Najwyższym - 232, zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi - 3245, zastępstwo państwowych osób prawnych - 157. - Łączna wartość roszczeń w nowych sprawach Skarbu Państwa to 12,4 mld zł. Mieliśmy spory, które były wyrażane też w innych walutach - na 300 mln dolarów i 274 mln euro. W przypadku spraw państwowych osób prawnych to wartość przedmiotu sporu opiewała na 3 mld zł - powiedział prezes Haładyj.

Do Prokuratorii wpłynęły też w 2018 roku 432 wnioski o sporządzenie opinii prawnych, w tym 126 wniosków dotyczących zaopiniowania projektów umów.

Ze sprawozdania wynika, że w 2018 r. Prokuratoria wygrała 1110 spraw skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa lub państwowym osobom prawym. Oddalone zostały roszczenia na łączną kwotę 1,1 mld zł, spraw przegranych (także częściowo przegranych) było zaś 167, łączna kwota zasądzeń od Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych wyniosła 121 mln zł – oznacza to skuteczność PGRP w tych sprawach na poziomie 92,19 proc.
W sprawach z powództwa Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych spraw wygranych (także częściowo) było 243, przegranych 46. Łączna suma kwot zasądzonych to 141 mln zł, zaś łączna suma oddalonych roszczeń to 53 mln zł. Jak wskazano w spawozdaniu, oznacza to skuteczność PGRP w sprawach skierowanych z powództwa Skarbowi Państwa lub państwowych osób prawnych na poziomie 62,46 proc.

W Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na koniec ubiegłego roku było 284 etatów, a plan wydatków urzędu na koniec grudnia ub.r. wynosił 48,5 mln zł.