W konkursie na najbardziej życzliwego wykładowcę, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wyłoniło trzech zwycięzców. Są to pracownicy naukowi z różnych wydziałów, którzy otrzymali od studentów największą liczbę głosów. Na pierwszym miejscu uplasował się prof. dr hab. Bogusław Banaszak, konstytucjonalista z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Na drugim miejscu - dr Małgorzata Prokosz – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a na trzecim - dr Andrzej Ostrowski – Wydział Nauk Społecznych. Prof. Bogusław Banaszak jest członkiem korespondentem hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk od 2010 roku. Doradca RPO, przewodniczący Rady legislacyjnej przy premierze X kadencji. Jest ponadto autorem ponad 250 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, studia i artykuły. Kilkadziesiąt z nich opublikowano za granicą (na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Francji, Chile, Korei Południowej, Holandii).