Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przygotowało nowe procedury i standardy obsługi interesantów w sądach. Do 31 grudnia 2020 roku będą one takie same we wszystkich sądach. Ułatwią m.in. składanie wniosków w typowych sprawach, z jakimi występujemy do sądów. 

Dokumenty w nowym portalu sądowym

Dostępne na stronach internetowych sądów formularze, np. wnioski o przyznanie alimentów, nabycie spadku, dostęp do akt w swojej sprawie, każdy będzie mógł pobrać, nie wychodząc z domu.  A ci, którzy dostępu do sieci nie mają, znajdą proste, papierowe formularze w specjalnych segregatorach we wszystkich sądach. 

 


Z nowego portalu internetowego, na który przekierowywać będą strony każdego z sądów, będzie można się dowiedzieć, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do sądu. To znacznie przyśpieszy załatwianie spraw. Teraz zwykle dopiero podczas wizyty w sądzie każdy z interesantów dowiaduje się od urzędnika, jakie materiały są niezbędne, by złożyć prawidłowy i kompletny wniosek, który umożliwi postępowanie.

Czytaj: Duża reforma procedury cywilnej 2019 - zmiany już wchodzą w życie>>
 

Proste instrukcje dla interesantów

Ponieważ udzielane obecnie w sądach informacje nie są przedstawiane w jednorodny sposób, co może opóźniać nawet proste czynności potrzebne, by np. postępowanie spadkowe zostało rozpoczęte, w przyszłym roku interesanci od razu mają dostawać odpowiednie instrukcje wypełniania dokumentów, napisane prostym językiem, a z sądowego portalu dowiedzą się też o obowiązujących opłatach
Jak informuje MS, już dziś niektóre z sądów pewne materiały udostępniają na swych stronach, jednak dotyczą one tylko niewielkiej części procedur, a udzielane interesantom informacje nierzadko różnią się od siebie w poszczególnych sądach. Pod koniec 2020 roku wszystkie takie dokumenty i formularze na stronie sądów będą identyczne, a gdy następować będzie zmiana przepisów czy procedur - zostaną zaktualizowane. Nikt z nas nie będzie więc na własną rękę szukać aktualnych formularzy czy płacić za podobne usługi.

Szkolenia dla prezesów i prawie 9 tys. urzędników

Cykl szkoleń, rozpoczynający się 24 września br. w Warszawie od warsztatów dla prezesów i dyrektorów sądów, w ciągu kolejnych miesięcy obejmie ponad 8700 urzędników sądowych. Pozwoli pracownikom usprawnić obsługę interesantów i dokładnie poznać katalog usług świadczonych przez sąd. 
Zostanie także przeprowadzona akcja promująca usprawnienie procedur. Każdy będzie mógł znaleźć ulotki czy plakaty wyjaśniające, co zrobić, by skorzystać z ujednoliconych formularzy, dostępnych za pośrednictwem sądów.