"Gazeta Prawna" infromuje, że choć nowe regulacje wprowadzone ustawą nowelizującą kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) weszły w życie 9 listopada 2013 r., to wyroki zmieniane są nadal. Kłopot w tym, że nie zawsze wiadomo, jak to zrobić. Zasady, na jakich zmienia się orzeczone kary za ten czyn po zmianie z przestępstwa na wykroczenie, regulują przepisy przejściowe. Jeśli jednak wcześniej wobec pijanego rowerzysty orzeczono karę ograniczenia wolności. Wówczas nie wiadomo, jak postąpić.
– Wszystko przez ewidentny błąd w przepisach przejściowych. Ustawodawca napisał, że karę ograniczenia wolności zamienia się na karę odpowiedniego rodzaju. Tymczasem przepis w kodeksie wykroczeń, który sankcjonuje jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości, w odróżnieniu od starej regulacji z kodeksu karnego nie przewiduje za to kary ograniczenia wolności.

Więcej>>