Czytaj: Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym>>

Opinię taką prezydent wyraził we wtorek w związku z podpisaniem dzień wcześniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. pozwala na powrót ze stanu spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Sędziowie ci, w tym prezesi SN uznali, że do tego nie jest potrzebna zmiana ustawy, że samo postanowienie TSUE nakazujące wstrzymanie stosowania ustawy wystarczy. W każdym razie zaraz po wydaniu tego postanowienia wrócili do pełnienia obowiązków w Sądzie Najwyższym

Czytaj: I prezes SN do KE: Wykonujemy postanowienie Trybunału >>

Naruszyli konstytucję

- Chyba nikt, kto zna polski system prawny, w szczególności system konstytucyjny i zna obowiązujące zasady, nie ma wątpliwości, że takie działanie sędziego, po pierwsze, stanowi absolutne i jednoznaczne złamanie art. 178 ust. 1 i 3 konstytucji, po drugie, narusza uprawnienia sędziego, który został odsunięty od orzekania, wynikające z art. 178 ust. 2 konstytucji, jak również, jeżeli spojrzymy na to szerzej, z całą pewnością drastycznie złamany jest tutaj art. 7 konstytucji, mówiący o tym, że wszystkie władze państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sądy i trybunały, działają na podstawie i w granicach prawa - powiedział Andrzej Duda.
Jego zdaniem jest to sytuacja, w której "znaczące postacie polskiego wymiaru sprawiedliwości w sposób otwarty naruszają obowiązujące przepisy prawne, naruszają przepisy konstytucyjne, lekceważą przepisy ustawowo obowiązujące, to mamy do czynienia z anarchią wywoływaną przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości". - Mamy sytuację, w której pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną i za taką, której polskie prawo nie obowiązuje, tylko dlatego,

Rzecznik SN: działania zgodne z prawem

- Należy stanowczo stwierdzić, że działania I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf i prezesów SN umożliwiające podjęcie czynności przez sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, są w pełni zgodne z prawem - oświadczył rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski. - Te działania są w pełni zgodne z prawem, co potwierdziło postanowienie TSUE z poniedziałku, a także treść uchwalonej przez Sejm i Senat i podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w której wprost stwierdzono, że kadencje I prezesa SN i prezesa SN oraz służbę wskazanych sędziów SN uważa się za nieprzerwane - dodał.