Czytaj:
Prezydent proponuje zmiany w SN i chce rozmawiać o nowelizacji konstytucji ws KRS>>
Nie ma zgody na zmianę konstytucji, prezydent proponuje nowy mechanizm wyboru członków KRS>>

We wtorek przygotowany przez prezydenta projekt ustawy o Krajowej radzie Sądownictwa trafił do Sejmu. Jego treść została opublikowana na stronie Kancelarii Prezydenta, a potem także na stronie Kancelarii Sejmu.

Prezydent proponuje w nim, by obecni członkowie KRS-sędziowie pełnili tę funkcję do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych przez Sejm.
Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. pełnoletnich obywateli korzystających z pełni praw publicznych oraz grupa co najmniej 25 sędziów, bez sędziów w stanie spoczynku. Każda grupa mogłaby przedstawić wyłącznie jednego kandydata.

Według projektu, marszałek Sejmu generalnie ogłaszałby procedurę zgłaszania kandydatów "nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady wybieranych spośród sędziów". Kandydatów zgłaszano by marszałkowi Sejmu w 30 dni od tego ogłoszenia. Według przepisu przejściowego zaś, procedurę zgłaszania kandydatów, którzy mają zastąpić obecnych członków Rady-sędziów, marszałek rozpoczyna nie później niż w 7 dni od wejścia tej noweli w życie, kandydatów zgłasza się w 21 dni od tego dnia; a wybiera się ich - najpóźniej w 60 dni od tego dnia.

Sejm ma wybierać 15 członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję. Jeśli Sejm nie wybrałby ich w ten sposób w 90 dni od ogłoszenia marszałka, każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Za wybranych uznawano by tych, którzy dostali największą liczbę głosów.

- Nowe zasady wyboru członków KRS-sędziów spowodują zwiększenie ich demokratycznej legitymacji, wzmocnią transparentność oraz umożliwią publiczną debatę nad kandydaturami - głosi uzasadnienie prezydenckiego projektu noweli ustawy. - Zastosowanie głosowania imiennego i rezygnacja z dokonywania wyboru brakujących członków Rady zwykłą lub bezwzględną większością pozwoli na uniezależnienie składu Rady wyłącznie od woli aktualnej większości parlamentarnej i - jak należy przypuszczać - uwypukli osobiste atrybuty poszczególnych kandydatów - stwierdzają autorzy projektu.

W odniesieniu do sposobu wygaszania kadencji członków KRS uzasadnienie projektu stwierdza, że jednym z celów zmian jest "odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych członków Rady wybieranych spośród sędziów" - gdyż Trybunał Konstytucyjny uznał je za sprzeczne z konstytucją. Zgodnie z projektem, członkowie Rady, którzy są sędziami, będą wybierani na wspólną czteroletnią kadencję.

Projekt przewiduje też transmisje obrad Rady w internecie. - Wprowadzenie możliwości transmisji obrad Krajowej Rady Sądownictwa za pośrednictwem internetu przyczyni się do zwiększenia zaufania obywateli do prac tego organu - napisano w uzasadnieniu.
Według uzasadnienia projektu, przyspieszeniu procedowania KRS służyć ma możliwość podejmowania decyzji w trybie obiegowym. (ks/pap)

Czytaj także: Prezydent: wyroki z ostatnich 20 lat można będzie skarżyć do SN>>