Peter Tomka przybył do Warszawy na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w trakcie spotkania w MSZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował za umieszczenie popiersia wybitnego polskiego prawnika Manfreda Lachsa w Pałacu Pokoju w Hadze. Uroczyste odsłonięcie popiersia odbyło się 2 kwietnia br. z udziałem wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara. Podczas rozmowy Peter Tomka i minister Radosław Sikorski przypomnieli też, że Polska jako pierwsze państwo Europy Środkowo-Wschodniej, po upadku komunizmu, uznała obowiązkową jurysdykcję MTS już w 1990 r.

W poniedziałek Peter Tomka wygłosił także wykład „Rola Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwoju prawa międzynarodowego” dla prawników zrzeszonych w Grupie Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz członków Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Przedstawiając sylwetkę prezesa MTS podsekretarz stanu Artur Nowak-Far zauważył, że wśród jego poprzedników na stanowisku sędziego i prezesa Trybunału było dwóch sędziów z Polski: Bohdan Winiarski oraz wspomniany wcześniej Manfred Lachs. Peter Tomka w swoim wystąpieniu podkreślił, że „celem Trybunału nie jest zasadniczo praca nad rozwojem prawa międzynarodowego, lecz rozstrzyganie sporów pomiędzy państwami”. Jak jednak zaznaczył, dzięki m.in. swemu orzecznictwu Trybunał wywiera wpływ na kształtowanie prawa międzynarodowego.

Dwudniowa wizyta prezesa Tomki podkreśla wkład trybunałów haskich, w szczególności Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, w rozwój prawa międzynarodowego. Jest również dowodem uznania dla środowiska prawników w Polsce, a także zachętą dla młodych Polaków do kształcenia w obszarze prawa międzynarodowego.

We wtorek 6 maja br. Peter Tomka zostanie przyjęty przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wygłosi ponadto wykład w Trybunale Konstytucyjnym pt. „Relacja prawa krajowego do prawa międzynarodowego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”. Prezes MTS odwiedzi również Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Słowacki w Warszawie oraz Muzeum Narodowe.