Sąd Najwyższy w Czechach orzekł, że "współudział w jeździe z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu należy uznać za skrajnie ryzykowny". Sędziowie uznali, w jednym z konkretnych przypadków, że pijany kierowca ponosi winę w całości natomiast pasażer tylko w części. Sąd w uzasadnieniu określił, że "pasażer wsiadł do samochodu prowadzonego przez pijanego kierowcę mając pełną świadomość jego stanu i w ten sposób przyczynił się pośrednio do spowodowania wypadku". Udział pasażera w szkodzie sąd określił na co najmniej 20 procent. Według informacji Polskiego Radia, werdykt Sądu Najwyższego jest pierwszym w Czechach i zapewne będzie w najbliższych dniach przedmiotem komentarzy wielu ekspertów i prawników.