Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, którego projekt przygotował resort sprawiedliwości, zmieni wzór znaku opłaty sądowej.

Jako że zmiany mają związek z uruchomieniem - od 1 stycznia 2017 r. - systemu informatycznego obsługującego płatności, który będzie umożliwiał uiszczanie opłat w nowo wprowadzanej formie bezgotówkowej oraz systemu informatycznego obsługującego znaki opłaty sądowej, akt prawny wejdzie w życie tego dnia.