W ogłoszonym w poniedziałek oświadczeniu Towarzystwo zwraca uwagę na toczącą się obecnie dyskusję na temat nieprawidłowości w zakresie zwrotu nieruchomości w Warszawie. I przypomina, iż od wielu lat zwracało uwagę, że nie przeprowadzenie reprywatyzacji (nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce) w drodze ustawowej, powoduje wiele negatywnych konsekwencji, uderzających w polską gospodarkę i wiarygodność państwa polskiego.
- Brak takich regulacji przyczynił się do występowania patologii i nieprawidłowości. Drastycznym ich przykładem jest wykorzystywanie przez różne osoby (niejednokrotnie powiązane z urzędnikami publicznymi) krzywdy i nieświadomości starszych oraz ubogich osób, dotkniętych w przeszłości niegodziwymi, i bezprawnymi działaniami władz komunistycznych – czytamy w oświadczeniu.
Zdaniem jego autorów w sferze gospodarczej brak ustawy reprywatyzacyjnej stanowi hamulec dla odbudowy klasy średniej i przyczynia się do spowolnienia wzrostu gospodarczego kraju, m. in. W wyniku zablokowania obrotu i całkowitego wstrzymania inwestycji na obszarze wielu tysięcy dotkniętych roszczeniami nieruchomości.
- Nierozwiązana – po ponad ćwierćwieczu istnienia wolnej Polski – kwestia zwrotu mienia podważa też wiarygodność naszego kraju na arenie międzynarodowej – jako demokratycznego państwa prawa. Polska jest jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który nie doprowadził do zadośćuczynienia swoim obywatelom za bezprawnie przejęte przez komunistów mienie. Ten stan rzeczy jest powodem do wstydu dla całej klasy politycznej – stwierdzają autorzy oświadczenia.

Czytaj: Warszawa: będzie przetarg na audyt procesu reprywatyzacji>>

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zwraca się też do mediów, by w prowadzonej właśnie debacie publicznej, dopuszczać do głosu także
środowiska i organizacje osób pokrzywdzonych, nie tylko z Warszawy i innych miast. - Uważamy, że debata nie może toczyć się wyłącznie między politykami i służyć doraźnym rozgrywkom partyjnym. Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze środowiska mają rozległą wiedzę na temat przyczyn powstałych patologii oraz dysponują propozycjami rozwiązania tego problemu. Jesteśmy gotowi służyć radą decydentom – czytamy w oświadczeniu.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie rozmów na temat szybkiego rozwiązania kwestii reprywatyzacji w Polsce. - Porozumienie w tej sprawie powinno zostać wypracowane na drodze kompromisu uwzględniającego stanowisko poszkodowanych spadkobierców dawnych właścicieli – napisano w apelu.
Jego autorzy postulują jak najszybsze uchwalenie powszechnej ustawy reprywatyzacyjnej, która objęłaby wszystkie poszkodowane grupy społeczne, zapewniając im zwrot odebranego mienia lub godziwe odszkodowanie, co ostatecznie zamknie kwestie roszczeń.