- Oświadczenie o wycofaniu skargi wpłynęło w piątek. Zgodnie z przepisami w przypadku cofnięcia skargi SN umarza postępowanie kasacyjne, zaś prawomocny wyrok zapadły w II instancji staje się ostateczny - powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. 

Sprawa dotyczy tego, że były więzień Auschwitz Karol Tendera wytoczył proces za posłużenie się przez ZDF w 2013 r. określeniem "polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz" w informacji na jej portalu, dotyczącej planowanej emisji programu dokumentalnego. W grudniu 2016 r. krakowski sąd apelacyjny prawomocnie nakazał niemieckiej stacji umieścić na stronie głównej jej serwisu internetowego przeprosiny za użycie tego określenia.

Wcześniej sąd I instancji uznał, że dobra osobiste powoda - w postaci jego godności człowieka, tożsamości narodowej i godności narodowej - zostały naruszone przez ZDF użyciem inkryminowanych słów, ale został skutecznie przeproszony przez ZDF w osobistym liście - dlatego powództwo oddalił. Sąd apelacyjny zmienił ten wyrok i zobowiązał ZDF do publicznego przeproszenia Tendery za naruszenie jego dóbr osobistych przez użycie tego sformułowania - uznał, że w takim przypadku przeprosiny listowne nie wystarczą.

Skarga kasacyjna pełnomocników ZDF od tego wyroku wpłynęła do SN w 2017 roku. W październiku 2017 r. SN zdecydował o jej przyjęciu do rozpoznania na rozprawie. Termin na rozpoznanie skargi kasacyjnej był wyznaczony na środę 25 września. 

Czytaj także: Problem "polskich obozów zagłady" trafił do niemieckiego TK >>