Telemarketerzy w rozmowach z konsumentami dawali do zrozumienia, że reprezentują dotychczasowego operatora i proponowali obniżkę abonamentu. Tymczasem zawarcie umowy powodowało zmianę dostawcy usług. UOKiK uznał, że spółka w ten sposób naruszała zbiorowe interesy konsumentów, wprowadzając ich w błąd.

Postępowanie wykazało również, że przedsiębiorca utrudniał abonentom odstąpienie od umowy. Urząd ustalił, że kurierzy po podpisaniu umowy przez konsumentów zabierali całość bądź część dokumentów ze sobą, a kopie były odsyłane klientom już po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Dodatkowo formularze odstąpienia były - zdaniem UOKiK - sformułowane w sposób niezrozumiały.

Prezes UOKiK nakazał spółce PTS zaniechanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę w wysokości 354.679 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Źródło: UOKiK


ID produktu: 40121799 Rok wydania: 2014
Autor: Konrad Kohutek,Małgorzata Sieradzka
Tytuł: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz>>>