Wystąpienie, sformułowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, dotyczy szczególnie obrońców świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym po wystąpieniach w dniach 19-20 grudnia 2010 r., w tym czterem kandydatom na urząd prezydenta Białorusi.
Polscy adwokaci wyrażają zaniepokojenie ograniczaniem kontaktu zatrzymanych osób z adwokatami, co narusza prawo do obrony, gwarantowane także przepisami podpisanych przez Białoruś międzynarodowych umów, a szczególnie:
- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - art. 11 ust.1
- Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych - art. 14 ust.3 lit. b) i d)

Komisja Praw Człowieka protestuje też przeciw naciskom białoruskich władz wobec tamtejszego samorządu adwokackiego, by ten zastosował sankcje dyscyplinarne wobec adwokatów opozycji.  Jest to praktyką niedopuszczalną z punktu widzenia samorządności Adwokatury i co za tym idzie, realizacji prawa do obrony w Republice Białoruś – oceniają polscy adwokaci. Z podobną krytyką odnoszą się do zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości Białorusi dokonania zmian w Kodeksie Zasad Etycznych białoruskiej adwokatury. Potępiają też bezpośrednie naciski na adwokatów i pogróżki odebrania praw do wykonywania zawodu. Działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białorusi godzą w zasadę niezależności zawodu adwokata, a co za tym idzie – w prawo do obrony i prawo do sądu – czytamy w konkluzji wystąpienia.
- Łamanie  praw człowieka w sąsiedniej Białorusi powoduje, że nie możemy milczeć. Solidaryzujemy się z prześladowanymi w tym kraju członkami opozycji demokratycznej i domagamy się zapewnienia nieskrępowanego prawa do wykonywania swojego zawodu adwokatom z Białorusi – powiedział adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.
- Podziwiamy naszych białoruskich kolegów, którzy – podobnie jak wielu polskich adwokatów w okresie stanu wojennego – wbrew surowemu reżimowi stają w obronie łamanych praw i wolności obywatelskich. Wierzymy, że ich odwaga i zaangażowanie doprowadzi do postępów  w demokratyzacji kraju. Z całego serca ich pozdrawiamy i oferujemy wszelką pomoc. Nasze stanowisko przekażemy międzynarodowym organizacjom adwokatury, a sytuację adwokatów na Białorusi będziemy uważnie monitorować – zadeklarował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.