Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach polskiego przewodnictwa grupy roboczej ds. Audytu Systemów Informatycznych. Tematem  konferencji zorganizowanej w Warszawie 1 lipca br. były systemy informatyczne i informatyzacja w funkcjonowaniu państwa i jego bezpieczeństwa.
W trakcie wizyty goście zapoznali się z polskimi doświadczeniami w stosowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego. Odbyły się zajęcia seminaryjne, które były połączone ze zwiedzaniem wszystkich pomieszczeń, w których realizowane są zadania dozoru elektronicznego.
Czytaj: Dozór elektroniczny już stałym elementem prawa karnego>>>

Akurat 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzyła możliwość stosowania dozoru elektronicznego do kary ograniczenia wolności, środków karnych oraz środków zabezpieczających. Na mocy przepisów przejściowych osoby prawomocnie skazane przed dniem 1 lipca 2015 r. na karę pozbawienia wolności do jednego roku, zachowują prawo do ubiegania się o wykonanie kary w SDE.
Obecnie, w Systemie Dozoru Elektronicznego karę pozbawienia wolności odbywa 4. 736 osób. Od dnia 1 września 2009 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy system objął łącznie 45. 235 osób.
Z zagranicznymi gośćmi spotkał się minister sprawiedliwości Borys Budka, Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli, gen. Jacek Kitliński dyrektor generalny Służby Więziennej oraz gen. Paweł Nasiłowski pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. Systemu Dozoru Elektronicznego.

Czytaj: Dozór elektroniczny zmniejszył tłok w więzieniach>>>